Skip to main content

POŽIČOVŇA BICYKLOV

Každý bicykel bude pripravený k okamžitej jazde, čistý, nastavený, s dobitou batériou. V prípade záujmu, je možné vybaviť bicykel doplnkami podľa Vašich potrieb, stačí uviesť do poznámky v rezervačnom formulári.

Postup pri vypožičaní

 1. Vyberte si bicykel podľa potreby, ak neviete ktorý by bol pre Vás najvhodnejší zavolajte do predajne.
 2. Rezervujte si termín kliknutím na tlačidlo : REZERVOVAŤ TERMÍN a odošlite vyplnený formulár.
 3. Personál Vás bude kontaktovať za účelom potvrdenia, alebo dojednania špecifických požiadaviek.
 4. V potvrdenom termíne si môžete bicykle vyzdvihnúť, ak sa Vám nedá, kontaktujte prosím personál. Storno poplatok neúčtujeme.
 5. Personál Vás zaučí, odovzdá všetky potrebné informácie. Spíše sa zmluva, zloží sa zábezpeka, doladí sa bicykel na Vašu výšku.
 6. Jazdíte, veríme že si budete jazdu užívať a všetko pôjde podľa Vašich predstáv.
 7. V dohodnutý termín bicykel vrátite personálu v predajni.

Podmienky vypožičania

 1. Bicykel si môže vypožičať plnoletá osoba, ak má zdravotné problémy je ideálne informovať obsluhu.
 2. Spísanie, súhlas s podmienkami výpožičnej zmluvy a podpísanie výpožičnej zmluvy.
 3. Zloženie zábezpeky.
 4. Dodržiavanie pokynov vyplývajúcich zo zmluvy a dané personálom.
 5. Pri akejkoľvek nehode s bicyklom, krádeži alebo lúpeži, postupovať podľa zákona a nahlásiť udalosť bezodkladne personálu.
 6. Pri jazde s požičaným bicyklom dodržiavať pravidlá cestnej premávky, dbať na zdravie svoje a ostatných.
 7. Vrátiť bicykel a ostatný vypožičaný predmet podľa zmluvy a dohody, riadne a včas.
 8. Nemontovať na bicykle svoje doplnky bez dohody s personálom, bicykel neumývať.

Termíny, ceny, platby

 1. Zábezpeka, hradí sa pri podpise zmluvy. Slúži na vyúčtovanie nákladov prenajímateľa spojených s vypožičaním hnuteľnej veci vypožičiavajúcim.
 2. 1 deň sa rozumie prevzatie v daný deň od 9:00 a vrátenie do 17:30 v daný deň.
 3. 1 víkend sa rozumie prevzatie v piatok od 9:00 a vrátenie nasledujúci pondelok do 11:00.
 4. 1 týždeň sa rozumie nájom 7 dní za sebou, napríklad prevzatie stredu od 9:00 a vrátenie nasledujúci týždeň v utorok do 11:00.
 5. Je možná úprava časov prevzatia a vrátenia po predchádzajúcej dohode s personálom.
 6. Platba je možná iba platobnou kartou.